Adoptie Voorwaarden

Stichting LADY’S RESCUE DOGS
Adoptie Voorwaarden:
De adoptant verplicht zich aan alle voorwaarden te voldoen, welke gesteld kunnen worden betreffende de bescherming van het dier.
Voor proefplaatsing moet de adoptiebijdrage betaald worden, contant of via bankrekeningnummer NL70 RABO 0172443261 t.n.v Stichting Lady’s Rescue Dogs (tenzij anders overeengekomen)
Er is een proefplaatsing van 14 dagen. Wordt de hond binnen 14 dagen terug gebracht dan wordt er 50 euro kosten in rekening gebracht. De restant van de adoptiebijdrage wordt uiteraard terug gestort.
Bij koud weer moet het dier toegang hebben tot een verwarmde ruimte. De hond mag niet aan een ketting worden gelegd of 24 uur per dag in een kennel worden gehouden;
De hond moet voldoende lichaamsbeweging krijgen in overeenstemming met zijn/haar ras, leeftijd en grootte; zoals van elke goede dieren liefhebber wordt verwacht mag de hond mag niet worden gebruikt voor commerciele doeleinden, waaronder wordt begrepen fokken;
Indien de hond niet gesteriliseerd/gecastreerd is bij adoptie mag er NIET mee gefokt worden.
 
De hond moet periodiek worden gevaccineerd naar ter plaatse geldende normen. Vaccinatie tegen rabies is hierbij een verplichting;
Indien er sprake is van grote en/of riskante medische ingrepen bij de hond, raden wij aan Stichting Lady’s Rescue Dogs hierover vooraf te informeren.
De kosten voor een hier bedoelde ingreep blijven voor rekening van de adoptant,tenzij vooraf anders is overeengekomen;
Stichitng Lady’s Rescue Dogs is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten na overdracht;
We raden de adoptant aan een WA verzekering af te sluiten.
De adoptant is verplicht het chipnummer zo vlug mogelijk op zijn/haar naam en adres te laten registreren; Bij de NDG (Nederlandse Databankgezelschapsdieren  www.NDG.nl)  kunt u de Aanmeldingsformulier (aan de linkerkant van uw scherm) invullen. (of vergelijkbare chip database)
Ontsnapte en/of mishandelde dieren worden te allen tijde aan Stichting Lady’s Rescue Dogs en bij de politie of ander bevoegd gezag gemeld;
De adoptant gaat ermee akkoord het dier de aanpassingstijd te geven en indien nodig de hulp van de organisatie en/of een gedragstherapeut in te roepen;
Herplaatsing van honden bij derden is alleen mogelijk na toestemming van Stichting Lady’s Rescue Dogs.
Indien een hond door omstandigheden onverhoopt niet langer bij adoptant kan of mag verblijven, zullen Stichitng Lady’s Rescue Dogs en adoptant streven naar een goede herplaatsing, maar de hond blijft bij de adoptant tot herplaatsing.
Bij herplaatsing na de 14 dagen proeftijd vindt geen restitutie van het adoptiebedrag plaats.
Indien men de hond door ziekte of ouderdom moet laten inslapen, mag deze ingreep enkel en alleen door een erkend dierenarts worden uitgevoerd. Lady’s Rescue Dogs zal hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld;
Indien u ons als adoptant tekst- of beeldmateriaal aanlevert over de geadopteerde hond, geeft u automatisch toestemming aan Stichting Lady’s Rescue Dogs om dit materiaal te gebruiken ter promotie van onze activiteiten. Dit tenzij u ons specifiek verzoekt dat materiaal daarvoor niet te gebruiken.
De adoptant steunt het werk van Stichting Lady’s Rescue Dogs, het helpen en redden van andere honden door het betalen van het adoptiebedrag van ….. euro.
1. Plaats :                                                     Datum : 
2. Handtekening Adoptant(en) :
3. Naam medewerker Stichting Lady’s Rescue Dogs : 
4. Handtekening medewerker Stichting Lady’s Rescue Dogs:.